Web tasarım ve yazılım bloğu Herşeyden biraz...

Asp ile veritabanına bağlanma

Asp ile veritabanına bağlanma,asp veritabanı bağlantısı, asp connectionstring, asp mssql veritabanı bağlantısı, asp mysql veritabanı bağlantısı

Asp ile ms access, mssql veya mysql veritabanında bulunan tablolar üzerinde işlem yapabilmeniz için öncelikle bu veritabanlarına bağlanmanız gerekmektedir, farklı bağlantı stringleri vardır ama genel olarak kullanılan, yazımı daha basit olan ve benimde kullandığım bağlantı stringleri aşağıda verilmiştir.Her ne kadar asp ile mysql kullanmak gibi bir niyetim olmasada onunda bağlantı kodunu ekliyorum belki lazım olur :)

Ms Access için veritabanı bağlantısı
<%
Set baglanti = server.CreateObject("adodb.connection")
baglanti.open "Provider=Microsoft.Jet.OleDb.4.0;Data Source=" & Server.Mappath("databaseyolu/databaseadi.mdb")
%>

Mssql İçin veritabanı bağlantısı
<%
Set baglanti=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
baglanti.Open "Provider=SQLOLEDB.1;Password=sifre;Persist Security Info=True;User ID=kullaniciadi;Initial Catalog=veritabaniadi;Data Source=sunucu"
%>

Mysql için veritabanı bağlantısı

<%
mysql_server = "localhost"
mysql_user = "root"
mysql_pass = ""
mysql_db = "veritabani"

Set condb = Server.createObject("Adodb.Connection")
condb.Open "DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver}; SERVER=" & mysql_server & "; UID=" & mysql_user & "; pwd=" & mysql_pass & "; db=" & mysql_db & ";"
condb.Execute "SET NAMES 'latin5'"
condb.Execute "SET Character Set latin5"
condb.Execute "SET collation_connection = 'latin5_turkish_ci'"
Response.Write "Veritabanina bağlantı sağlandı"
%>

Paylaş:    

  Yorumlar


Bu yazı için henüz yorum yapılmamış.İlk yorumuz siz yapın


  Yorum Yap


 
  Kısaca
Homeofis çalışıyorum ancak gerektiğinde Türkiye sınırları içerisinde herhangi bir yerde projenize destek verebilirim.

Projenizle ilgili profesyonel hizmet almak istiyorsanız benimle iletişim bölümünde bulunan bilgiler aracılığı ile veya iletişim formu ile bağlantı kurabilirsiniz.
  Facebook